"Bogastvo muzejev in galerij tudi za ranljive skupine"

O projektu Dostopnost do kutlurne dediščine ranljivim skupinam je bil v torek, 24. februarja 2015, objavljen prispevek v Delu.

Prispevek v Delu.pdf