Doživetje s kristali - Prirodoslovni muzej Slovenije

V četrtek, 2. oktobra 2014, je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije potekala delavnica Doživetje s kristali, ki je bila zasnovana v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Delavnica je bila zastavljena tako, da se je udeležencem na začetku predstavilo minerale in kristale. Poudarek je bil na njihovih oblikah kristaljenja. Vsak primerek so lahko vzeli v roke in ga pretipali. Tako so spoznali obliko kocke, piramide, lističev, palčke, kapnika, geode in še druge. Z dotikom so pobliže spoznali svet kristalov in mineralov, predvsem njihovo raznolikost.

Sprva so vse pritegnili modelčki kristalov iz gipsa (odlitki), saj so na mizi videli različne akrilne barve in čopiče. Tako je ena skupina udeležencev pričela z izrezovanjem, barvanjem in lepljenjem kristalov iz kristalnih mrež na debelejšem papirju, medtem ko se je druga skupina lotila predvsem barvanja modelčkov kristalov z akrilnimi barvami. Kasneje so se vloge menjale. Ker je bila delavnica namenjena tudi slepim in slabovidnim udeležencem, so bile pripravljene tudi izrezane oblike za večja sestavljena kristalna geometrijska telesa (kocka, oktaeder in romboeder) iz različnega materiala (blago, usnje, brusni papir različne frakcije, prozorna folija, aluminijasta folija). Udeležencev z omenejne ciljne skupine na delavnici sicer ni bilo, je bil pa program vsekakor inkluzivno pripravljen in namenjen tudi različnim skupinam.

 

Foto: Katarina FuchsFoto: Katarina Fuchs.Foto: Katarina FuchsFoto: Katarina FuchsFoto: Katarina FuchsFoto: Katarina Fuchs.Foto: Katarina FuchsFoto: Katarina FuchsFoto: Katarina Fuchs