Družine na slikah

V torek, 17. junija je v Narodni galeriji potekalo veččutno vodstvo Družine na slikah po stalni zbirki Umetnost na Slovenskem. Vodstvo je izvedla Barbara Kotnik, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustodinjo pedagoginjo.
Obiskovalci so skozi umetnine iz stalne zbirke spoznali razvoj družine in vlogo otrok v slovenskem prostoru skozi umetnostno-zgodovinski in entološko-antropološki vidik. Ob tem so se srečali z raličnimi predmeti in jih doživeli preko različnih čutov. Namen veččutnega vodstva je, da obiskovalci s pomočjo umetnin spoznajo širše družbene kontekste in povežejo ter primerjajo preteklost in sedanjost, hkrati pa razvijejo občutek empatičnosti do tistih, ki so (bili) stigmatizirani (npr. nezakonski otroci, pankrti in njihov položaj v družbi).