Gledališče na dotik

V torek, 24. junija je bil v Slovenskem gledališkem inštitutu uzveden program Gledališče na dotik. Izvedla ga je Sandra Jenko, ki se v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljviim skupinam usposablja za kustodinjo pedagoginjo. Udeležili so se ga učenci Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Popeljala jih je po razstavi Hoja za gledališčem. Od jezuitov do Cankarja in jih na ta način seznanila z zgodovino in razvojem gledališča od antike do danes. Prav tako so spoznali različne tehnike gledališča, gledališke kostume ipd.
Razstavo dopolnjujejo različni taktilni modeli, ki slepim in slabovidnim obiskovalcem omogoča čutno zaznavo kulturne dediščine - model grškega amfiteatra, model potujočega gledališča, model baročnega odra in kostumirane lutke, ročni lutki Matička in Nežke (iz predstave Ta veseli dan ali Matiček se ženi), tipna slika pročelja Deželnega gledališča v Ljubljani in maketa tlorisa gledališča. Uporabljeni pripomočki in elementi na razstavi so pripomogli k boljšemu predvsem prostorskemu razumevanju razstave.