Gradiva in dokumenti

Smernice za izvajanje projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« predstavljajo delovno gradivo in so rezultat prizadevanj zaposlenih na projektu, ki so analizirali različna področja dela z ranljivimi družbenimi skupinami in njihovo vključevanje v muzejsko in galerijsko okolje. Predstavljajo podlago za izvajanje projekta, hkrati pa lahko navedene analize različnih področij vključevanja in dela s pripadniki ranljivih skupin, kot so zakonska podlaga, organizacijske oblike, izvajanje programov in aktivnosti za pripadnike ranljivih skupin, zaposlovanje in komuniciranje z javnostmi, tudi drugim ponudijo vpogled v stanje na tem področju ter morebitne usmeritve in pomoč pri njegovem izboljševanju. 

Smernice so na voljo tukaj (delovno gradivo): Smernice_izvajanje_projekta_koncna.pdf

Navodila medijem za objavo: Navodila za medije.doc

Sporočilo za javnost: SPOROČILO ZA JAVNOST_ESS PROJEKT.pdf