Gradivo z izobraževanja "Priprava in vodenje evropskih projektov s področja kulture, kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin" dostopno tudi na spletu

S strani izvajalca, EuroCoop, Inštitut za evropske raziskave in razvoj, smo prejeli izročke, ki jih objavljamo na spletni strani. Namenjeni so vsem tistim, ki se zaradi velikega števila prijav izobraževanja niso mogli udeležiti.
Na ta način pa tudi širši javnosti posredujemo vpogled v tematiko, ki je bila obravnavana na izobraževanju.

ABC priprave evropskih projektov_Beno Stern_Etnografski muzej_23.09.pdf
ABC priprave evropskih projektov_Sabina ŽP_Etnografski muzej_KRATKA ZA SPLET.pdf