Inkluziven muzej in priprava programov

V SEM je v torek, 16. junija 2014, v sklopu projekta Dostopnost do kulturne dediščine potekalo izobraževanje na temo »Inkluziven muzej in priprava programov«. Tema se je dotikala predvsem dela z ranljivimi skupinami in priprave programov. Petra Rezar je udeležencem predstavila vidik gluhih in naglušnih oseb ter predstavila posebnosti za delo s tovrstnimi skupinami. Nadalje je mag. Borut Rovšnik zbranim predstavil analizo dostopnosti razstav in nekatere primere dobrih praks, ki jih posamezni muzeji, udeleženi v analizi, tudi izvajajo. Dr. Aksinija Kermauner je pobliže predstavila zakonitosti postavitve razstav za slepe in slabovidne obiskovalce ter primere dobrih praks iz tujine, na kakšen način pripravljajo razstave, da omogočajo enake možnosti dostopnosti do kulturne dediščine.

V drugem delu so si lahko udeleženci ogledali primere dobre prakse v Mestnem muzeju Ljubljana.

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc