"Širjenje vloge muzejev in muzealcev" - prispevek v reviji Pogledi

Projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam sta v reviji Pogledi predstavili Tina Palaić in Urša Valič. Avtorici se v okviru projekta usposabljata za pridobitev strokovnega naziva kustodinja pedagoginja in kustodinja dokumentalistka.

Prispevek si lahko preberete tukaj.