Izobraževanje "Priprava in vodenje evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin" uspešno za nami

Slovenski etnografski muzej (upravna hiša), Metelkova ulica 2, Ljubljana
23. in 24. september 2014, od 9. do 16. ure

Slovenski etnografski muzej je v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam v torek in sredo, 23. in 24. septembra 2014, izvedel izobraževanje na temo "Priprave in vodenja evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin". Izobraževanje je bilo namenjeno muzejskim delavcem in drugim zainteresiranim osebam ter strokovni javnosti, ki si želi zagotoviti vso podporo in pomoč pri kreiranju prave ideje za uspešno pripravo projekta na področju pridobivanja nepovratnih sredstev EU, s posebnim poudarkom na podajanju teoretičnega znanja ter usmerjanju in nadzorovanju praktičnega dela priprave kreativnih idej za evropske projekte. Izvedla sta ga predstavnika EuroCoopa, Inštituta za evropske raziskave in razvoj, ki se usmerja v raziskovanje in razvoj ključnih socialnih področij današnje Evrope. V evropskih projektih in komercialno deluje na štirih področjih: na področju raziskav in razvoja, vodenja projektov in zagotavljanja kakovosti, diseminacije in IT razvoja, sodelavci pa na omenjenih področjih izkazujejo dolgoletna znanja in izkušnje.

Praktično usposabljanje je v torek, 23. septembra 2014, potekalo skozi spoznavanje ozadja za pripravo projektne ideje in vodeno pripravo projektne ideje ob uporabi informacijskih in tehnoloških podpornih orodij. Možnosti in programe, ki omogočajo črpanje evropskih sredstev različnim inšititucijam s področja kulture in kulturne dediščine je predstavil Beno Stern. Udeleženci so tako spoznali različne programe, ki jih poleg Ministrstev razpisujejo tudi druge organizacije in Evropska komisija ter postopek priprave projekta - od projektne ideje, kako jo pripraviti/oblikovati, kako poiskati ustrezne partnerje, kako se lotiti prijave projekta ipd. Celostno znanje, ki bo udeležencem koristilo pri prijavi projektov v okviru njihovih organizacij.

V sredo, 24. septembra 2014, pa je mag. Sabina Žakelj Pediček udeležencem predstavila postopek vodenja projekta. Za kvalitetno izveden projekt je namreč pomembno tudi dobro sodelovanje s koordinatorjem/partnerji projekta, pa tudi interno z administracijo, sodelavci in računovodstvom in ker ima projektno vodenje nekaj splošnih zakonitosti, jih bodo udeleženci kot popotnico projektnemu vodenju skozi praktični seminar podrobno spoznali. Uspešno izveden projekt namreč odpira vrata novim projektnim partnerstvom in s tem novim, uspešnim evropskih projektom. Tako so udeleženci v praktičnem delu izobraževanja izpostavili stične točke sodelovanja projektnega vodje s koordinatorjem/partnerji, administracijo, sodelavci in računovodstvom, hkrati pa dobili vpogled v praktične primere projektnega in računovodskega vodenja evropskih projektov.

Utrinke z dvodnevnega izobraževanja si lahk oogledate tukaj.