Izvedba izobraževanja »Integracija ranljivih skupin in možnost pridobivanja kompetenc«

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulcia 2, Ljubljana (dvorana v 2. nadstropju, Upravna hiša)
torek, 2. december 2014

Zavod MOVIT je v sodelovanju s projektom Dostopnost kulturne dediščine do ranljivih skupinam organiziral izobraževanje na temo »Integracije ranljivih skupin in možnost pridobivanja kompetenc«, v okviru katerega je bil predstavljen evropski program Erasmus+, ki mladim z manj priložnostmi nudi možnosti vključevanja in pridobivanja kompetenc za nadaljnje delo.

Poleg predstavitve projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki vključuje predstavnike ranljivih skupin, bodisi v obliki usposabljanja za pridobitev znanja in kompetenc izvajanja muzejske javne službe, bodisi v obliki študentskega dela. V okviru projekta se tudi študenti, pripadniki ranljivih skupin, vključujejo v delo muzejev.

Predstavljen je bil tudi program Erasmus+, ki mladim ponuja možnosti pridobivanja in izmenjave znanj. Na koncu predstavitve je bila okrogla miza na temo preteklih izkušenj, dobrih praks in lepih trenutkov, ki so rezultat teh projektov.

 

Foto: Katarina NahtigalFoto: Katarina NahtigalFoto: Katarina NahtigalFoto: Katarina Nahtigal