Izvedba izobraževanja v Narodnem muzeju Slovenije

Narodni muzej Slovenije, Prešernova ulica 20 (pedagoška soba - Magacin)
18., 19. in 21. avgust 2014

V Narodnem muzeju Slovenije je bilo organizirano interno izobraževanje na temo Dostopen muzej - enakopravni obiskovalci. Zastavljeno je bilo v treh sklopih: v prvem sklopu so se udeleženci seznanili s tem, kako muzej približati slepim in slabovidnim obiskovalcem (18. avgust); drugi sklop je bil namenjen spoznavanju prilagoditev za približevanje muzejskih vsebin gibalno oviranim obiskovalcem (19. avgust); v tretjem delu so spoznavali, kako muzej približati gluhim in naglušnim obiskovalcem (21. avgust). Celotnega izobraževanja se je udeležilo trinajst oseb, ki delujejo v okviru Narodnega in Prirodoslovnega muzeja Slovenije, v zadnjem sklopu pa sta se pridružila tudi zunanja udeleženca, predstavnika skupine gluhih.

O tem, kako približati muzej slepim in slabovidnim osebam, je predaval Antun Smerdel. Predavanje je bilo razdeljeno na dva dela. V teoretičnem delu je Antun opredelil slepoto in slabovidnost ter osnovne prilagoditve za večjo dostopnost muzejev za slepe in slabovidne osebe. V praktičnem delu so udeleženci lahko preizkusili očala, ki simulirajo različne okvare oči, prav tako pa tudi očala za simulacijo slepote in palice za slepe. V Prirodoslovnem muzeju so si ogledali prilagoditve za slepe in slabovidne, ki so bile pripravljene v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Otipali so replike zob različnih živali in opise teh v brajici, prav tako pa so si ob simulaciji okvar oči ogledali tudi razstavo Živela evolucija! in izkušali, kako se slepa oseba premika med ovirami v prostoru.

Barbara Šamperl je govorila o tem, kako muzej približati gibalno oviranim obiskovalcem. Barbara je najprej predstavila prilagoditve za gibalno ovirane osebe, nato pa so si skupaj z udeleženci muzejsko stavbo ogledali po predstavljenih kriterijih. Na ta način so skupaj ugotavljali, v kolikšni meri je stavba Narodnega muzeja na Prešernovi dostopna za gibalno ovirane osebe.

Potrebe in pristop do gluh in naglušnih v muzeju je s pomočjo tolmačke za slovenski znakovni jezik predstavila Petra Rezar. Poleg osnovnih opredelitev gluhih, naglušnih in gluhoslepih oseb je predstavila prilagoditve, ki obiskovalcem z okvarami sluha zagotavljajo kakovostnejšo muzejsko izkušnjo. Za zagotavljanje dostopnosti do muzejskih vsebin pa sta po mnenju Petre najbolj pomembna pristop in odnos do gluhih in naglušnih s strani zaposlenih in ostalih delujočih v muzeju. V praktičnem delu so udeleženci lahko izkusili tudi komunikacijo z gluhimi osebami brez prisotnosti tolmača.

vabilo izobrazevanje v NMS.docx


Na sliki so udeleženci izobraževanja v pogovoru s Petro Rezar (s pomočjo tolmačke), ki je predstavila potrebe in pristop do gluhih in naglušnih oseb v muzeju. 
Foto: Katarina Fuchs