Izvedba veččutnega vodstva po začasni razstavi Živeti s kristali in pedagoškega programa Kaj se skriva v zakladu?

V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je Katarina Fuchs, ki se v okviru projekta usposablja za kustodinjo, pripravila spremljajoč program ob začasni razstavi Živeti s kristali z naslovom Kaj se skriva v zakladu?. S Samom Dolancem, gluhim študentom kemije, sta prilagodila delavnico gluhim in naglušnim dijakom Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Vodstva in delavnice so se udeležili štirje dijaki, dve profesorici in tolmačka slovenskega znakovnega jezika.

Na začetku je Katarina Fuchs udeležence popeljala v barviti svet kristalov in mineralov in jim predstavila začasno razstavo Živeti s kristali. Navdušeni so bili nad različnimi oblikami, načini rasti, barvami in sijaji kristalov in mineralov. Dijaki so med vodstvom zelo sodelovali in postavljali vprašanja. Po ogledu razstave pa jih je Samo Dolanc peljal v drugi prostor, kjer jih je že čakal zaklad. V slovenskem znakovnem jeziku je predstavil vsebino in navodila delavnice. Naposled so se dijaki lahko lotili povezovanja mineralov, kamnin in fosilov s posameznimi ključi, na katerih so bila napisana njihova imena z opisi lastnosti. V dvojicah so zelo spretno reševali naloge in preizkušali težo, trdoto, barvo črte, prepoznavanje oblik mineralov in tudi zabavali. Spoznali so tudi dva najosnovnejša minerala, saj so se v zakladu skrivali tudi večji kristali kremena in kalcita. Za nameček so si od blizu lahko pogledali še kamnino kimberlit iz Južne Afrike, v kateri se sicer lahko nahajajo tudi diamanti.

 

 

Samo Dolanc, gluhi študent kemije, pozdravlja udeležence v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Vodstvo po razstavi Živeti s kristali s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Navduševanje nad zavitimi kristali, ki tvorijo različne oblike (kroglo, srce …).Kaj se skriva v zakladu? Samo razlaga vsebino in navodila za delavnico. Povezovanje mineralov z listki na katerih je njihovo ime in opis lastnosti. Kateri mineral je težji? Kakšno barvo puščajo minerali na keramični ploščici? Pojavna oblika mineralov. Različne oblike kristalnih ploskev (lističi, kocka, romboeder…). Ob ugotavljanju so se tudi zabavali.