Izvedena delavnica Srečevanja z Afrikami: od 19. stoletja do sodobnosti

V četrtek, 20. novembra 2014, sta bili v Narodnem muzeju Slovenije v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam izvedeni dve delavnici z naslovom Srečevanja z Afrikami: od 19. st. do sodobnosti. Muzej je obiskalo 60 študentov z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Delavnico sta pripravila in izvajala Max Zimani in Tina Palaić.

Delavnica Srečevanja z Afrikami: od 19. st. do sodobnosti se vsebinsko navezuje na občasno razstavo Mumija in krokodil: Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu. V prvem delu delavnice so si udeleženci ogledali del razstave, ki predstavlja prizadevanja slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja. Knoblehar si je v 19. stoletju med temnopoltimi domačini v današnjem Sudanu in Južnem Sudanu prizadeval za širjenje krščanstva. Razstava ponuja možnost vpogleda v srečevanja misijonskih sodelavcev z Afričani in v stereotipne podobe, ki so jih oblikovali o domačinih. Stereotipom so se udeleženci še posebej posvetili v drugem delu delavnice, v katerem so analizirali tekste iz katoliškega časopisa Zgodnja Danica. V tem časopisu so bila objavljena pisma in poročila, ki so jih v domovino pošiljali misijonski sodelavci. Ugotavljali so, zakaj so določeni stereotipi nastali, in jih primerjali s tistimi, ki se vzdržujejo še danes. Cilj delavnice je bil spodbuditi razmislek in diskusijo o stereotipih o Afričanih, ki se od 19. stoletja do danes niso bistveno spremenili.


Foto: Tina Palaić