Izvedeni delavnici za učence in dijake Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

Prirodoslovni muzej Slovenije
1. september 2014, ob 11. uri

Na prvi šolski dan so učenci in dijaki Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (ZSSM) obiskali Prirodoslovni muzej Slovenije, kjer so jim pripravili dve delavnici. Razdelili so se v dve skupini in se tako izmenično zamenjali na delavnicah. Ena skupina je najprej odkrivala zaklade v skrinji na delavnici Kaj se skriva v zakladu?. Spoznali so različne minerale, njihove lastnosti in razlike ter jih lahko otipali, potežkali, z njimi poskušali rezati po steklu, ugotavljali trdoto ipd.
Druga skupina pa je spoznavala, kako se zobje spreminjajo glede na različno hrano, ki jo živali zaužijejo, v okviru delavnice Različna hrana, različni zobje! Na otip so imeli kopije zob različnih sesalcev ter so ugotavljali, kateri zobje pripadajo posameznim živalim.

Programa je zasnovala in oblikovala Katarina Fuchs, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa in sta primerna za slepe in slabovidne obiskovalce.


Trdoto kristalov se lahko preveri na steklu, in sicer tako, da podrgneš kristal ob steklu. Bolj trden kot je, večja je ureznina na steklu.


Odlitki zob različnih živali so bili na voljo za otip. Udeleženci so lahko spoznali zobovje različnih živali in primerjali, po čem so se razlikovali.

Foto: Ciril Mlinar