Jurij trka na duri - koledovanje ob praznikih letnega cikla

Inkluziven program, namenjen tudi slepim in slabovidnim

Slovenski etnografski muzej (razstavna hiša) 
sreda, 23. april ob 18. uri

V okviru razstave Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja bomo predstavili program, ki v prvi vrsti nagovarja predvsem slepe in slabovidne, saj je poudarja slušno zaznavo obiskovalcev. Potekal bo v obliki glasbenega vodstva. Namenjen je tudi širšemu krogu obiskovalcev. 
Potekal bo še v četrtek, 24. aprila ob 18. uri. 

Vstop je prost!
Vljudno vabljeni!

Posnetek z vodstva.

Projekt "Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam" izvaja Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z drugimi državnimi muzeji. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve Kulturna in socialna vključenost.