Konferenca Dostopnost do kulturne dediščine v muzejih in galerijah

Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
ponedeljek, 11. maj 2015

Glavni namen konference je bila predstavitev teoretskih izhodišč in primerov dobrih praks pri zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine v muzejih in galerijah. Zagotavljanje dostopnosti do kulturne dediščine vsem družbenim skupinam, še posebej tistim, ki so bile v preteklosti v muzejih in galerijah prezrte, je ena izmed temeljnih paradigem sodobnega muzejskega delovanja.
Z izobraževanjem želi SEM prispevati k dodatni usposobljenosti strokovnih muzejskih delavcev in ostale strokovne javnosti ter pridobiti čim več zadostnih znanj o tem, na kakšne načine pripadnikom ranljivih skupin omogočiti enake možnosti dostopa do informacij. Na konferenci je bila prisotna tudi tolmačka slovenskega znakovnega jezika.

Konferenca je bila tematsko razdeljena v štiri sklope: 1. splošno o dostopnosti in projektih s tega področja, 2. dostopnost muzejskih vsebin slepim in slabovidnim obiskovalcem in primeri dobrih praks s tega področja, 3. dostopen prostor, vključevanje migrantov, starejših in brezdomcev v muzejsko delo ter primeru dobrih praks, 4. dostopnost muzejskih vsebin gluhim in naglušnim obiskovalcem.
Predavatelji so bili z različnih področij:
- Vida Koporc Sedej, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino z Ministrstva za kulturo RS,
- Eva Rožanc, koordinatorka projekta Dostopnost v Slovenskem etnografskem muzeju,
- prof. Jože Hudales z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in
- Katja Sudec s projekta AKTIV,
- Polona Car s Knjižnice slepih in slabovidnih ter Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije,
- Morana Vouk s Tiflološkega muzeja v Zagrebu,
- Darja Skrt in Mojca Valič z Goriškega muzeja,
- Brigita Jenko s Pokrajinskega muzeja Koper,
- Lenka Kavčič, Projekt Odprte hiše Slovenije,
- Max Zimani, Zavod GLOBAL,
- Sonja Kogej Rus, Slovenski etnografski muzej,
- Nena Židov, Slovenski etnografski muzej,
- Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
- Petra Rezar, Društvo učiteljev gluhih Slovenije, Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.

Konferenca je bila pomembna, ne samo za muzeje in nadaljnje muzejsko delo, temveč tudi za širšo javnost. Dokazala je, da so rezultati vključevanja ranljivih skupin v muzejsko delo že vidni, kar je bilo dokazano tudi na podlagi predstavljenih primerov. Tudi odmevi in debate, ki so se sprožile, so izpostavljale pomembnost tematike in premike, ki se na tem področju preprosto morajo zgoditi.

povzetki.docx

Foto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc