Konferenca o dostopnosti spletnih strani javne uprave in drugih spletišč RS

Cankarjev dom, predavalnica M3/M4
torek, 27. januar 2015

Konferenca o dostopnosti spletnih strani javne uprave in drugih spletišč Republike Slovenije je potekala 27. januarja 2015 v Cankarjevem domu (predavalnica M3/M4). Konferenco je organizirala založba Beletrina, zavod za založniško dejavnost, ki je v juniju 2014 zaključil s projektom Razširimo obzorja kulturnega, v katerem se je med drugih dotikal tudi vsebin spletne dostopnosti nekaterih javnih inštitutcij. 

Program so sestavljali trije sklopi. V prvem so bile predstavljene nacionalne usmeritve in prizadevanja na tem področju ter evropska razsežnost reševanja problematike dostopnosti spletnih strani javnega sektorja. Predstavljena sta bila razvoj in uspešnost uveljavljanja WCAG priporočil (Web Content Accessibility Guidelines) po vsem svetu. Gostujoč predavatelj je bil vodja dejavnosti Mednarodnega programa W3C centra za Web Accessibilty Initiative (WAI), Shadi Abou-Zahra. Pomembno dejstvo, na katerega je opozoril je, da je potrebno pri snovanju in oblikovanju vsebin za spletišča vključiti tudi posamezne predstavnike ranljivih skupin. Vsaka od skupin ima namreč svoje specifičnosti, tako da je težko pripraviti vsebine, ki bodo vsem enako ustrezale. Tako je potrebno izluščiti skupne usmeritve, ki jih izpostavijo vse ranljive skupine.

V drugem sklopu so predavatelj Andrej Krajnc in predstavniki ranljivih skupin (Antun Smerdel, Anka Vesel, Alida Klemenčič, Darija Pochyla, Anton Petrič) predstavili posamezne točke WCAG priporočil in najpogostejše ovire spletnih strani, s katerimi se srečujejo uporabniki. Predstavili so tudi razlago priporočil, ki so nastala kot rezultat Beletrininega raziskovalnega projekta o dostopnosti spletnih strani (2014), v katerega so bili vključeni predstavniki posameznih skupin invalidnosti. Med predstavljenimi priporočili bi izpostavila naslednje:
- pripadnikom ranljivih skupin so na spletnih straneh moteče animacije, zvoki;

- zaporedje gradnikov spletne strani mora biti logično;
- priporočljiva je objava podatkov o fizični in komunikacijski dostopnosti;
- spletna stran mora biti dostopna tudi s tipkovnico;
- zemljevidi za orientacijo na strani morajo biti enostavni;
- dobro je omogočiti barvne kontraste;
- jezik in besedila naj bodo kratka, enostavne in brez kompleksnejšega jezika, saj posamezne ranljive jezike slovenskega jezika ne smatrajo kot maternega ali pa se morajo tega ponovno naučiti (po poškodbah glave ipd.);
- uporabniku mora biti zagotovljenega dovolj časa za brskanje in uporabo spletne strani (npr. pri nakupu spletnih vstopnic ipd.);

Izpostavljenih je bilo tudi nekaj posameznih primerov obstoječih spletišč, ki predpisane smernice delno že upoštevajo, kot na primer portal e-Uprava, portala varuhinje človekovih pravic in zavoda za zdravstveno zavarovanje, RTV Slovenije (MMC in televizija) ipd.

Konferenca se je končala z okroglo mizo na temo aktiviranja spletne dostopnosti v Sloveniji, v okviru katere so spregovorili o nacionalnih obvezah in prizadevanjih na področju prilagoditve spletnih strani javne uprave, o stanju in napredku prilagajanja dostopnosti spletnih strani in o primerih dobrih praks, o zakonitostih oblikovanja univerzalno dostopnih spletnih strani ter o uporabi in razumljivosti uradniškega jezika. Okroglo mizo je vodil Zvezdan Martič, sodelovali pa so Shadi Abou-Zahra, Dušan Caf, Mateja Vodeb, Matjaž Juhart, Branko Petovar, Ina Ferbežar in Mitja Mavsar.

 

Foto: arhiv založbe Beletrina