Napovedujemo: delavnici za učence in dijake Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova ulica 20, Ljubljana
ponedeljek, 1. september 2014 ob 11. uri

Začetek šolskega leta bodo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije začeli z dvema delavnicama za učence in dijake Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Obe delavnici vsebujeta elemente taktilnih eksponatov, ki jih udeleženci lahko tudi primejo v roko in otipajo, tako da sta primerni za slepe in slabovidne osebe.

1. Delavnico Kaj se skriva v zakladu? bo vodila Maja Plaskan.
Po kratki razlagi o mineralih in kristalih bodo udeleženci spoznavali minerale in kristale od blizu in raziskovali njihove različne lastnosti. V najdenem zakladu bo vsak par dobil svojo škatlo z minerali in raziskal za kateri mineral gre na podlagi lastnosti mineralov. Spoznali bodo tudi praktično uporabo nekaterih mineralov.


Preizkušanje trdote kristalov na stekleni površini.
Foto: Katarina Fuchs

2. Delavnico Različna hrana, različni zobje! pa bo vodila Katarina Fuchs, ki je pripravila oba pedagoška programa. V okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam se usposablja za pridobitev strokovnega naziva kustos.
Ob dopolnitvi stalne razstave Različna hrana, različni zobje!, za katero so v muzeju izdelali odlitke različnih zob, bodo udeleženci spoznali  prilagoditve zob glede na razlike v prehranjevanju.

Ugibanje, kateri živali pripadajo posamezni odlitki zob. Na sliki (skrajno desno) je odlitek zoba megalodonta (prednik morskega psa).
Foto: Katarina Fuchs