Ponovitev izobraževanja "Priprava in vodenje evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžment kulturnih vsebin"

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana (dvorana v 2. nadstropju, upravna hiša SEM)
ponedeljek, 24. november 2014
sreda, 26. november 2014

Zaradi velikega interesa pri izvedbi tovrstnega izobraževanja smo v okviru  projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam ponovno izvedli izobraževanje na temo Priprave in vodenja evropskih projektov s področja kulture in kulturne dediščine, menedžmenta kulturnih vsebin. Izobraževanje je bilo namenjeno muzejskim delavcem in drugim zainteresiranim osebam ter strokovni javnosti, ki si želi zagotoviti vso podporo in pomoč pri kreiranju prave ideje za uspešno pripravo projekta na področju pridobivanja nepovratnih sredstev EU, s posebnim poudarkom na podajanju teoretičnega znanja ter usmerjanju in nadzorovanju praktičnega dela priprave kreativnih idej za evropske projekte.

Izvedla sta ga predstavnika EuroCoopa, Inštituta za evropske raziskave in razvoj, ki se usmerja v raziskovanje in razvoj ključnih socialnih področij današnje Evrope. V evropskih projektih in komercialno deluje na štirih področjih: na področju raziskav in razvoja, vodenja projektov in zagotavljanja kakovosti, diseminacije in IT razvoja, sodelavci pa na omenjenih področjih izkazujejo dolgoletna znanja in izkušnje.

Odziv na izobraževanje je bil tudi tokrat izjemen, udeleženci pa so odnesli veliko novega znanja ter praktičnih nasvetov o pripravi in vodenju evropskih projektov.

 

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc