Postavitev tipnih kart za orientacijo v prostoru

Slovenski etnografski muzej (razstavna hiša)
ponedeljek, 9. junij 2014, ob 13:00

Na področju omogočanja dostopnosti muzejskih vsebin ranljivim skupinam je Slovenski etnografski muzej stopil še korak bližje in v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije izdelal tipne karte za lažjo orientacijo v prostoru, namenjene slepim in slabovidnim obiskovalcem muzeja. Na kratko bodo njihovo izdelavo predstavili strokovnjaki z Geodetskega inštituta Slovenije, funkcionalnost v praksi pa predstavniki ranljivih skupin.

Vljudno vabljeni!

Več informacij:
Eva Rožanc (koordinator projekta)
eva.rozanc@etno-muzej.si
01/ 300 87 81
031/ 734 644


Tloris tipne karte pritličja Slovenskega etnografskega muzeja.

Foto: Geodetski inštitut Slovenije