Predstavitev na 42. Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja

Prirodoslovni muzej Slovenije se redno udeležuje mednarodnih dnevov mineralov, fosilov in okolja, ki so letos potekali 10. in 11. maja 2014 v Tržiču. Muzej je tako sodeloval z različnimi razstavami (Karavankine - ramenonožci iz Karavank, Poslednji vulkan na Slovenskem, Meteorit Jezersko, Barviti svet ob reki Idrijci). Pri postavitvah razstav pomagala tudi Katarina Fuchs, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa, hkrati pa je prirapvila še spremljajoč program za promocijo projekta - delavnica "Postani minerološki detektiv", kjer so se mimoidoči otroci in odrasli učili določevati minerale in kamnin. Na veliki mizi so bili po skupinah razdeljeni minerali in kamnine s pripomočki za ugotavljanje za kateri mineral oziroma kamnino gre. Ob vsaki skupini so bili tudi kartončki z imenom minerala ali kamnine, kjer so bile napisane tudi njihove značilne lastnosti, po katerih so jih lahko prepoznali in ločili od drugih. Delavnica je bila dostopna tudi slepim in slabovidnim, saj je preizkušanje nekaterih lastnosti zasnovano na podlagi primerjave teže, rezanja stekla z minerali, razenja mineralov z nohtom in prepoznavanja oblik.
 

Delavnica "Postani minerološki detektiv" - preizkušanje mineralov in kamnim na tipni osnovi (primerjava teže, prepoznavanje oblik).Mimoidoči so se lahko preizkusili tudi v rezanju stekla z minerali in z nohti.Povezovanje lastnosti posameznih kamnin in mineralov z njihovo obliko..Delavnica "Postani minerološki detektiv" - preizkušanje mineralov in kamnim na tipni osnovi (primerjava teže, prepoznavanje oblik).Rezanje stekla z minerali.