Prispevek o dostopnosti geoloških vsebin ranljivim skupinam v muzeju

Hotelski kompleks Adria Ankaran, Ankaran
8. do 10. oktober 2014

V Ankaranu bo med 8. in 10. oktobrom 2014 potekal 4. slovenski geološki kongres, ki ga organizirata Oddelek za geologijo na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani in Slovensko geološko društvo. Svoj prispevek in izsledke dela v praksi, o dostopnosti geoloških vsebin ranljivim skupinam v muzeju, bo predstavila tudi Katarina Fuchs, ki se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za pridobitev strokovnega naziva kustos. Prispevek bo predstavljen v sekciji "Geološka dediščina in geoturizem".

Program


Na fotografiji je pomanjšan model površja Marsa, dostopen slepim in slabovidnim osebam.


Na fotografiji je pomanjšan model površja Merkurja, dostopen slepim in slabovidnim osebam.

Foto: Matija Križnar