Prispevek TIPK TV o dostopnosti Slovenskega etnografskega muzeja

Slovenski etnografski muzej je v torek, 15. julija obiskala skupina iz Društva gluhoslepih Slovenije DLAN. Predstavilo se jim je stalno razstavo Med naravo in kulturo, s poudarkom na delu razstave, ki prikazuje neevropsko dediščino. Vodstva sta se udeležila tudi predstavnika TIPK TV. Namen spletne televizije TIPK TV je prilagajanje vsebin javnega značaja s pomočjo znakovnega jezika, glasovnega govora in podporo podnapisov. Na tak način želijo premagovati komunikacijske ovire in vzpostavljati vezi med svetom slišečih in gluhih, slepih in slabovidnih. Sodelovanje s TIPK TV je muzej v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam vzpostavil z namenom, da se aktivnosti projekta predstavlja tudi v medijih, namenjenim ranljivim skupinam.

Z obiskom skupine iz Društva gluhoslepih Slovenije DLAN in v sodelovanju s SEM sta predstavnika TIPK TV pripravila in posnela prispevek o tem, kako si muzej v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam prizadeva za izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam (opremljenost z lupami, tipnimi kartami, mobilnimi indukcijskimi zankami, predvidena je tudi izdelava kopij muzejskih predmetov).

Prisepvek je bil objavljen 26. septembra 2014, ogledate pa si ga lahko tukaj.
 

Foto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva RožancFoto: Eva Rožanc