Smernice za izvajanje projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Smernice za izvajanje projekta »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam« so rezultat prizadevanj zaposlenih na projektu, ki so analizirali različna področja dela z ranljivimi družbenimi skupinami in njihovo vključevanje v muzejsko in galerijsko okolje.Predstavljajo podlago za izvajanje projekta, hkrati pa lahko navedene analize različnih področij vključevanja in dela s pripadniki ranljivih skupin, kot so zakonska podlaga, organizacijske oblike, izvajanje programov in aktivnosti za pripadnike ranljivih skupin, zaposlovanje in komuniciranje z javnostmi, tudi drugim ponudijo vpogled v stanje na tem področju ter morebitne usmeritve in pomoč pri njegovem izboljševanju.

V zaključni fazi je predvidena še izdelava zaključnega elaborata oz. temeljne strategije za integracijo ranljivih družbenih skupin področju dela muzejev in varstva kulturne dediščine.  

Smernice so na voljo tukaj: Smernice_izvajanje_projekta_pdf