Status Rominj v Sloveniji (seminar)

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana (dvorana, upravna hiša SEM, 2. nadstropje)
torek, 21. april 2015, ob 12.00

V Slovenskem etnografskem muzeju smo v torek, 21. aprila 2015, v sodelovanju z društvom Terne Roma – Mladi Romi iz Maribora organizirali seminar Status Rominj v Sloveniji. Gre za drugi seminar društva Terne Roma – Mladi Romi na to temo, ki je tokrat potekal v muzeju v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Seminar je bil namenjen spodbujanju Rominj k aktivnemu vključevanju v prepoznavanje, analiziranje in reševanje problematik romske skupnosti. Med njimi je tudi nesorazmerno vključevanje Rominj v širšo družbo na nacionalni in mednarodni ravni. O statusu in položaju Rominj je pomembno govoriti zato, ker so Rominje dvojno diskriminirane: tako v svoji kot v večinski skupnosti, prav tako pa prepoznavamo diskriminacijo na podlagi intersekcije – gre za neenako obravnavo osebe, ki izhaja hkrati iz spola in etnične pripadnosti. Rominje tradicionalni vzorci vežejo na družinsko življenje, običajno so slabše izobražene in zaposlene v manjšem deležu kot moški, posledično imajo tudi slabši dostop do socialnih in zdravstvenih storitev.

O omenjeni problematiki je spregovorilo več govork:
- Janja Rošer, predsednica Sveta romske skupnosti Republike Slovenije;
- Sonja Horvat, upokojena, prej zaposlena v javni upravi;
- Jasmina Ahmetaj, predsednica društva Terne Roma;
- Lilica Majer, romska pomočnica v osnovni šoli;
- Mojca Ulaga, skrbnica programa APZ Javna dela na Zavodu za zaposlovanje RS;
- Marina Novak Rabzelj, direktorica Centra za socialno delo Krško;
- Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Seminar se je zaključil s pozitivno pobudo vzpostavitve prostovoljne in neformalne platforme (preko e-maila in Facebooka), ki bi služila deljenju informacij, nudenju pomoči in nasvetov, predvsem pa povezovanju in sodelovanju med Rominjami iz različnih regij.

O seminarju so poročali v oddaji Amare Droma (od 50:40 naprej): http://4d.rtvslo.si/arhiv/nase-poti/174332769.

Foto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure RusFoto: Jure Rus