Tipne karte za orientacijo v prostoru

V ponedeljek, 9. junija so v Slovenskem etnografskem muzeju postavili tipne karte za orientacijo v prostoru, namenjen slepim in slabovidnim obiskovalcem muzeja. Zbrane je uvodom pozdravila direktorica, dr. Bojana Rogelj Škafar. Mag. Roman Rener z Geodetskega inštituta Slovenije je predstavil postopek izdelave tipnih kart. Kako pa so tipne karte dejansko v uporabi v praksi pa je nekaj besed o tem spregovoril tudi predsednik zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, g. Tomaž Wraber. Tudi posamezni predstavniki slepih in slabovidnih so karte preizkusili v praksi ter podali prva mnenja o njihovi uporabnosti. Na področju omogočanja dostopnosti muzejskih vsebin ranljivim skupinam je tako Slovenski etnografski muzej stopil še korak bližje.
Prispevek je objavil tudi VAL 202 v svoji oddaji kulturnice.


Na fotografiji je direktorica Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Bojana Rogelj Škafar, ki je uvodoma pozdravila zbrane udeležence.


Na fotografiji (v ospredju) je na levi strani mag. Roman Rener (Geodetski inštitut Slovenije) z dr. Bojano Rogelj Škafar (desno).


Na fotografiji (levo) je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, g. Tomaž Wraber, desno pa dr. Bojana Rogelj Škafar.


Na fotografiji desno je Antun Smerdel, ki preverja uporabnost tipne karte, ki jo v rokah drži koordinatorka projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Novinarka Vala 202 pa z Antunom pripravlja prispevek o namembnosti in uporabi tipnih kart.


Tipne karte je preizkusil tudi g. Tomaž Wraber (v družbi z mag. Romanom Renerjem).


Tipne karte pomagajo pri orientaciji v prostoru. Gospod na fotografiji preverja tipne karte.

Foto: Andrej Tomazin