Tiskovna konferenca - predstavitev projekta

Slovenski etnografski muzej, upravna hiša
četrtek, 5. december 2013 ob 12. uri

Projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam je bil splošni javnosti in medijem predstavljen na tiskovni konferenci. Predstavili so ga:
- Špela Spanžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS: Nacionalna politika zagotavljanja dostopnosti do kulturne dedišèine
- Vida Koporc Sedej, sekretarka na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo RS: Predstavitev ciljev in namena projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam
- dr. Bojana Rogelj Škafar, direktorica Slovenskega etnografskega muzeja: Pomen izvajanja projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam za Slovenski etnografski muzej
- Sonja Kogej Rus, vodja pedagoško-andragoškega oddelka Slovenskega etnografskega muzeja: Zagotavljanje dostopnosti do muzejskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju
- mag. Polona Sketelj, avtorica razstave z naslovom: Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja.: Razstava kot primer dobre prakse predstavitev prilagoditev za senzorno in gibalno ovirane obiskovalce

Po tiskovni konferenci se je udeležencem predstavila razstava Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja. 

Govornice, ki so predstavile projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.Sledilo je veččutno vodstvo po razstavi Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja, ki je primerna za senzorno in gibalno ovirane obiskovalce.