Učna ura: Identiteta

Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Langusova ulica 8, Ljubljana
sreda, 7. januar 2015

Da bi bila kulturna dediščina zares dostopna, je Andrej Tomazin, ki je v Slovenskem etnografskem muzeju zaposlen v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, obiskal Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. S pedagoginjami in dijakinjami se je v sklopu učne ure pogovarjal o identiteti in slovenski kulturni dediščini, spoznali pa so tudi nekaj predmetov, ki so bili posebej pomembni mladim v preteklosti.

Program je zasnovan kot uvod v stalni muzejski razstavi Med naravo in kulturo, ter Jaz, mi in drugi: Podobe mojega sveta na način, da je prilagojen slepim in slabovidnim osebam in ga je možno izvajati na terenu.

Cilj programa je slepim in slabovidnim dijakom  predstaviti aspekte dediščine, ki so zastopani na obeh stalnih razstavah Slovenskega etnografskega muzeja. Dijaki so spodbujeni h kritičnem premisleku in diskusiji. S predstavitvijo se dijake tudi povabi k ogledu muzejskih vsebin.