Veččutno vodstvo - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, Ljubljana
ponedeljek, 9. februar 2015, ob 11. uri

Slovenski etnografski muzej so obiskali člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje. Obiskovalce sta po za slepe in slabovidne obiskovalce dostopni razstavi popeljala Sonja Kogej Rus in Andrej Tomazin (v okviru projekta se usposablja za kustosa pedagoga) ter jim med vodstvom predstavila skrivnosti prehodov in prehajanja. Obiskovalci s posebnimi potrebami imajo v Slovenskem etnografskem muzeju brezplačen vstop in so vedno dobrodošli, da pridejo in spoznajo kaj novega o naši skupni dediščini.

Vodstvo je potekalo po razstavi Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja. Razstava vsebuje namreč ogromno taktilnih elementov, ki omogočajo širši vpogled v dediščino. V preteklosti so vrata izkazovala tudi premoženjsko stanje, poklic in še kaj, tako da so bila nekatera poesbej okrašena. Na podboje vrat pa so bile pogosto vrezane tudi morine tace, ki so hišo varovale pred slabim.Vrata so bila z vrezanimi ornamenti prava umetnina.Detajli okrasja so narejeni tudi za taktilni ogled.Na okrasju so različne podobe...od ljudi, svetopisemskih podob...... do cvetja in ostalega rastlinstva.Del podbojev so bili tudi manjši okrasni elementi.Detajli okrasja so narejeni tudi za taktilni ogled.Posamezna vrata so imela tudi različne vzorce, podobe, napise (Slovenec)..Udeleženci so informacijam, ki so jih prejeli z zanimanjem prisluhnili.Na fotografiji je primer lesenih vrat z izrezljanimi vzorci tako na sredi kot tudi ob straneh.Lesena vrata z izrezljanimi vzorci rožic (na sredi in zgoraj) in ajdovih zrn (spodaj). Na podbojih sta na vsaki strani rožici, na vrhu nad vrati pa vejici s listi.Poseben izrezljan element je tudi na sredini vrat (kot nekak manjši steber), kjer se krili vrat ločita eno od drugega.Taktilni elementi niso namenejno zgolj in samo slepim ter slabovidnim osebam, temveč nudijo svojstveno izkušnjo dojemanja kulturne dediščine širši množici obiskovalcev.Posamezna vrata so bila nadstekljena in so imela, poleg vseh izrezaljnih okraskov, nad vrati še okno, potem pa so okoli tega prišli podboji.Za namen izvedbe veččutnih vodstev in približanja dediščine tudi slepim in slabovidnim, je Andrej Tomazin pripravil taktilne karte - na fotografiji je taktilni Kristusov monogram IHS. Andrej Tomazin se v okviru projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam usposablja za kustosa pedagoga.Na fotografiji je primer lesenih izrezljanih vrat.Na izrezljanih vratih je različno okrasje - rože, zvezde, na vrhu (na podbojih) tudi vinska trta, po čemer lahko sklepamo, da gre za kmečka vrata vinogradnika.Vrata so bila lahko izdelana iz različnih materialov - na fotografiji je primer kovanih vrat.Mogočna lesena vrata z različnim okrasjem.Posamezna vrata so vsebovala okrasja, ki so nakazovala lastnikov poklic. Na fotografiji so vrata, ki imajo v zgornjem delo posameznih kril izrezljan po en čevelj / škorenj, po čemer lahko sklepamo, da je bil tukaj doma čevljar.Vrata so lahko imela tudi izrezljana kovana tolkala. Na fotografiji je večje tolkalo v obliki levje glave.Na voljo je bila tudi taktilna karta boga Janusa. Janus je bil v rimski mitologiji predstavljen kot bog vrat in prehodov; pozneje tudi začetka in konca. Pogosto je upodobljen z dvema glavama in dvema obrazoma, en gleda naprej, drug pa je njegovo nasprotje (gleda nazaj). Z Janusom je povezano tudi poimenovanje meseca januarja, ki je mesec prehoda (iz starega v novo leto).Slabovidne osebe si pri branju besedil pod slikami pomagajo tudi z lupami.V okviru razstave Vrata so razstavljena tudi različna orodja - na fotografiji so različne vrste kladiv, nekatera pritrjena na posamezne kose kamna, na katerem lahko obiskovalci otipajo različne sledi udarca kladiva (glede na obliko).V okviru razstave Vrata so razstavljena tudi različna orodja - na fotografiji so različne vrste kladiv, nekatera pritrjena na posamezne kose kamna, na katerem lahko obiskovalci otipajo različne sledi udarca kladiva (glede na obliko).V okviru razstave Vrata so razstavljena tudi različna orodja - na fotografiji so različne vrste kladiv, nekatera pritrjena na posamezne kose kamna, na katerem lahko obiskovalci otipajo različne sledi udarca kladiva (glede na obliko).