Subscribe to RSS - SEM Temporary Exhibitions

Slovenski etnografski muzej

SEM Temporary Exhibitions

Obiskovalcem redno predstavljamo zanimive občasne razstave, ki so plod poglobljenega ukvarjanja z neko temo, problematiko ali procesom. Širimo znanje o etnološki dediščini in njenih sodobnih razsežnostih. Ozaveščamo o kulturni raznolikosti in medkulturnem dialogu ter spodbujmo k družbenemu dialogu v Sloveniji, zamejstvu, izseljenstvu, v Evropi in zunaj nje. Lastne občasne razstave se pogosto navezujejo na stalni razstavi in ju vsebinsko, kontekstualno in interdisciplinarno poglabljajo. Konceptualno so zasnovane na povezovanju med tradicionalnim in sodobnim ter v predmetnem smislu temeljijo zlasti na zbirkah SEM-a.

SEM Temporary Exhibitions

Banner
from 06.12.2019 to 05.12.2020
The exhibition is dedicated to the coexistence of feet and footwear, their variable shapes and meanings over geographical and temporal dimensions, and their roles in the organization of individual...

Upcoming

from 12.03.2021 to 01.06.2021
The Slovene Ethnographic Museum in Ljubljana announces an exhibition about Dr Branislava Sušnik, a Slovene researcher in Paraguay. In both Slovenia and Paraguay, the year 2020 is dedicated to the...

Past

Ravenski pust. Photo: Voranc Vogel
from 08.02.2020 to 01.03.2020
The Slovene Ethnographic Museum will mark this year’s carnival period with Ravenski pustovi Shrovetide figures that appear in three villages beneath the mountain Krn. The presentation of Shrovetide...
Žene čistijo pšenico, čopič / tuš. Peštani, 8. 8. 1955 (AgM8)
from 12.06.2019 to 08.09.2019
The year 2019 marks the centenary of the birth of the academy trained painter Alenka Gerlovič. Her works are kept by numerous institutions, while six of them are part of the year-long project The...
Ragman
from 08.02.2019 to 10.03.2019
Škoromatija is a carnival tradition on the southern edge of the Brkini. On Carnival Saturday škoromati in village Hrušica go around the houses collecting gifts and on Ash Wednesday they bury or burn...
from 15.09.2018 to 14.02.2019
Discover the treasure trove of memories, of the Cahari family from Nabrežina near Trieste, explore the largest private family collection of fishing gear in the Trieste region. The objects, coloured...
from 14.06.2018 to 16.06.2019
Slovenia is home to excellent beekeepers and the autochthonous Carniolan bee. There are over 11,000 beekeepers and the landscape is adorned by over 13,000 apiaries, containing around 180,000 hives...
Max Zimani toy (photo: Aleš Verbič).
from 30.11.2017 to 31.03.2018
This experimental exhibition is part of the SWICH project activities, co-funded by the Creative Europe programme of the European Union. Experimental exhibition »Africa and Slovenia. A web of people...
Deli