Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej na ogled postavlja novo avtorsko razstavo Bosi. Obuti. Sezuti.

Datum objave 
28. november 2019
Kontakt 
Bosi. Obuti. Sezuti.

Sporočilo za medije
Slovenski etnografski muzej
Ljubljana, 27. november 2019

V petek, 6. decembra 2019, ob 13.00 bo v Slovenskem etnografskem muzeju odprtje nove osrednje razstave Bosi. Obuti. Sezuti., s katero SEM zaokrožuje svoje pestro programsko leto 2019.

Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. govori o sobivanju nog in obuval, njihovih spremenljivih oblikah in pomenih v prostoru in času ter njihovih vlogah v organizaciji individualnih mikro svetov. Razstavna pripoved izhaja iz univerzalno človeškega, opredmetena pa je predvsem z gradivom, pričevalnim za slovenske in deloma evropske razmere. Mestoma jo dopolnjujejo »eksoti« zunajevropskih kultur in gradivo, ki sodi v sodobni globalni svet.

Avtorica razstave je dr. Janja Žagar, muzejska svetnica, kustosinja za oblačilne in tekstilne zbirke v SEM. Razstavo je oblikovala Eda Pavletič.

O razstavi:

Skozi zgodovino so obuvala pridobila zelo širok nabor oblik, vsaka med njimi je po svoje odsev okolja in razmerij med ljudmi v tem okolju. Razmerje med ljudmi in obuvali je zato raznovrstno in večplastno, saj je pravzaprav podaljšek odnosov med ljudmi. Prav vsakdo med nami je del širše univerzalne zgodbe o sobivanju nog in obuval;  pa čeprav gre »le« za osebno izbiro in izkušnjo lastnih nog v lastnih čevljih. 

Zbirka obuval SEM obsega več desetin cokel, čevljev, sandalov, škornjev in drugih obuval. Večinoma izvirajo s slovenskega ozemlja, v manjši meri gre za redkosti zunajevropskih dežel. Po starosti jih umeščamo v obdobje od začetka 19. stoletja do danes. Izbrani primerki so od leta 2006 bolj ali manj opazni spremljevalci oblačilnih kompletov na stalni razstavi SEM z naslovom Med naravo in kulturo, kot zbirka pa še niso bili deležni študijske ali razstavne pozornosti v SEM. Da bi pa na razstavi lahko opozorili na raznovrstne vidike obuval, je avtorica razstave prestopila meje zbirk SEM ter k sodelovanju povabila mnoge posameznike, skupine in institucije. Ti so s svojimi premisleki, kreativnostjo in predmeti dopolnili in obogatili vsebine razstave.

Kot pravi avtorica dr. Janja Žagar: »Bose noge niso le del poletnega udobja in ležernosti, lahko spremljajo status sužnja, ujetnika, reveža … Obutost ne kaže le na splošni oblačilni kodeks, lahko označuje elitnega položaja nosilca v družbi ali preprosto tistega, ki se odpravlja na pot … Sezutost kot začasno nasprotje obutosti je lahko znak spoštljivosti, podrejenosti, vljudnosti, lahko pa odraz intime doma, obredja ali odnosa ... Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. je s svojimi vsebinami in programom namenjena vsem tistim, ki so voljni opazovati in razmišljati o vsakdanjih predmetih tudi onkraj njihove materialne oblike in zunaj okvirov njihovih navideznih samoumevnosti.«

Razstava je razdeljena na šest razstavnih poglavij: Noge na tleh in poteh obravnava človeške noge skozi izbrane fizične in simbolne vidike, ki so povezani z religijskimi predstavami ali pa z družbeno kulturnim pojmovanjem spodobnosti oz. nespodobnosti; V korak s časom v ospredje postavi obuvala, ki v osnovi varujejo človeške noge, njihova naloga pa je tudi označevati in razmejevati; Čevelj po meri noge, noga po meri čevlja pripoveduje o znanju izdelovanja obuval, o primernih surovinah in veščinah; četrto poglavje V svojih čevljih nas opominja, da družbene norme močno vplivajo na izoblikovanje osebnega okusa in želja in na tej osnovi presojamo druge, pa tudi sami sebe; Prostorske zgodbe obiskovalca opomnijo, da obuvala »slikajo« in ustvarjajo javne prostore; zadnje poglavje Razmisleki in spogledovanja pa prinaša raznovrstne kreacije študentov oblikovanja različnih fakultet in obenem napoveduje manjšo pridruženo razstavo študentov etnologije in kulturne antropologije v aprilu 2020.

Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. bo na ogled eno leto in v letu 2020 jo bo spremljal pester progam obrazstavnih dogodkov, kar bo SEM sproti objavljal na svoji spletni strani.

Kontaktna oseba:

Janja Žagar, SEM, avtorica razstave

T: 01 / 3008 788,  janja.zagar@etno-muzej.si  
ali

Služba za komuniciranje SEM

T: 01 / 3008 780, E: etnomuz@etno-muzej.si

Deli