Slovenski etnografski muzej

Vabilo na etnološke pripravnice v Fabianijevi muzejski trgovini - MESTA ZAPOLNJENA

Datum objave 
8. junij 2020
Kaj 
Novice
Kontakt 
Fabianijeva muzejska trgovina

Slovenski etnografski muzej vabi študentke/študente etnologije in kulturne antropologije na etnološke pripravnice UREJANJE ZBIRKE FABIANIJEVE MUZEJSKE TRGOVINE V VASI LOKEV NA KRASU (13. – 15. julij 2020)

Program etnoloških pripravnic
- Uvodni sestanek v SEM pred odhodom na teren, seznanitev z delom in priprave na terensko delo;
- 13. 7. 2020 -  15. 7. 2020: seznanjanje z muzeološkimi metodami dela pri evidentiranju, dokumentiranju in inventariziranju predmetov; popis, opis in fotografiranje predmetov zbirke Fabianijeve muzejske trgovine, oblikovanje zbirke podatkov;
- zaključni sestanek in urejanje zbranega gradiva v SEM.

Število študentk/študentov: 4
- Prevoz, nastanitev in prehrano krijeta organizator in soorganizator.
- V času terenskega dela ste oproščeni študijskih obveznosti na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, razen v primeru sovpadanja z rednimi terenskimi vajami.
- Etnološke pripravnice se vam priznajo kot obvezna delovna praksa.

Vodja in mentorica etnoloških pripravnic 2020:
mag. Adela Pukl, muzejska svetovalka
tel. (01)3008 786, e-pošta: adela.pukl@etno-muzej.si
Soorganizator etnoloških pripravnic 2020:
Miro Slana, Fabianijeva muzejska trgovina

PRIJAVE ZBIRAMO DO 15. JUNIJA 2020 NA ELEKTRONSKI NASLOV: adela.pukl@etno-muzej.si

Fabianijeva muzejska trgovinaFabianijeva muzejska trgovina
Deli