Slovenski etnografski muzej

Fotografije vsakdanjega življenja

Od 
3. december 2007
Do 
24. januar 2008

3. december 2007 - 24. januar 2008

Žirija v sestavi Nada Žgank, Barbara Sosič in Žiga Koritnik je izbrala tri najboljše opuse. Poleg tega je komisija za ožji izbor odbrala še 15 serij fotografij iz preostalih opusov.

Slovenski etnografski muzej že od svojega nastanka leta 1923 zbira tudi fotografsko gradivo. Danes šteje fototeka že več kot 75.000 enot, ki so plod terenskega dela sodelavcev muzeja, preslikav fotografij, ki jih vrnemo lastnikom, donacij fotografov itd.

Veljalo je, da etnologijo zanima človek, njegov vsakdan in delovni, letni ter življenjski krog. Današnje gledanje in raziskave presegajo te usmeritve, saj vedno zajemajo spremembe v družbi, primerjajo ritem in način življenja. Ker se to hitro spreminja, je vse več potreb po fotografijah sodobnosti, sedanjega načina življenja, še posebej neruralnega okolja, tudi za primerjavo s preteklostjo. Zanima nas torej vsakdanjik danes. Želeli smo izvedeti, kaj vse je lahko nekomu vsakdan, kakąna občutja ga ob tem navdajajo in kako nam želi to sporočiti skozi fotografijo. Zanimalo nas je, kaj bodo avtorji odbrali za natečaj, ki ga razpisuje etnološka ustanova.

Odziv je bil razveseljiv, saj nam je svoje fotografije poslalo kar 42 avtorjev s skupaj 439 fotografijami. Prišle so iz vseh koncev Slovenije. Pristopi avtorjev so zelo različni, tako tematsko kot sporočilno. Nekateri so izbrali jezik vtisov vsakdana, drugi so želeli sporočiti celotno zgodbo. Nekateri so pogledali okoli sebe in fotografirali svet, ki jih obdaja. Nekateri so nam poslali fotografije daljnih krajev, ki so jih obiskali. Teh fotografij smo bili še posebej veseli, so te v naši fototeki redke.

Nas so najbolj nagovarjale fotografije ljudi in njihove zgodbe, nekateri ste jih znali izjemno dobro podpreti v kratkih komentarjih. Te smo v žiriji, v sestavi Nada Žgank, Žiga Koritnik in Barbara Sosič, najbolj pozorno pogledali. Na koncu smo imeli izbor fotografij, ki so zadostovale vsebinskim in tehničnim kriterijem razpisa. Izven so tako ostale fotografije, ki imajo dobro pripovedno moč, pa niso tehnično dovršene ter fotografije, ki so tehnično dobre, a so vsebinsko zgrešile temo.

Deli