Slovenski etnografski muzej

Oblečeni v istovetnost - Čarobna nit: ljudska noša Slovencev od Trsta do Kanalske doline

Od 
6. februar 2003
Do 
20. april 2003

6. februar - 20. april 2003

Razstava Oblečeni v istovetnost prikazuje ljudsko nošo Slovencev v Italiji, od Trsta do Gorice, preko Benečije in Rezije vse do Kanalske doline. SEM v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico iz Trsta.

Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku so v Slovenskem etnografskem muzeju spregovorili o ljudski noši slovenske manjšine v Italiji.

Slovenska manjšina v Italiji živi na Tržaškem, Goriškem in v Videmski pokrajini, v treh izmed štirih pokrajin, na katere je razdeljena dežela Furlanija Julijska krajina. Zgodovinski prostor slovenske poselitve delno ali v celoti zajema 36 občin.

Pri srečevanjih s slovensko etnološko dediščino na oni strani obstoječe meje z Italijo je nemogoče prezreti nošo in zaobiti njen poseben pomen. Do danes se je ohranilo še precej originalov, zlasti na Tržaškem. Prav tržaške noše so na razstavi najštevilnejše, o njih je ohranjenih največ dokumentarnih podatkov in o njihovem izročilu ima skupina »Stu ledi« zbranega največ gradiva. Med njimi so le praznične noše, o delovnih ni več sledi. Najštevilnejše so ženske noše, od moških se je le tu in tam ohranil kakšen del in njihovi opisi so skrajno nepopolni.

Na razstavi, ki skuša podati celovito sliko ljudskega oblačilnega izročila Slovencev v Italiji, od Trsta preko Gorice in Benečije do Rezije in Kanalske doline, so predstavljene obleke tržaške mandrjerske noše, noše iz Kanalske doline in starejše goriške noše ter beneške noše s 130 eksponati. Posebej dragocen eksponat je svileni predpasnik s konca 18. stoletja. Poleg originalov je razstavljenih tudi nekaj kopij tistih noš, ki se niso ohranile; večinoma gre za moške noše in za noše iz Benečije. Razstavo zaokrožajo upodobitve, ki jih hranijo arhivi deželnih muzejev.

Deli