Slovenski etnografski muzej

Vidiš me - vidim te

Kje 
Pritličje razstavne hiše
Od 
8. april 2010
Do 
2. maj 2010
Nosilci projekta
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (zanjo dr. Ksenija Vidmar) in Slovenski etnografski muzej (zanj dr. Bojana Rogelj Škafar)
Komuniciranje
Nina Zdravič Polič in Maja Kostric
Vidiš me - vidim te

Razstava Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled naslavlja vprašanje javne podobe in družbene vidnosti Romov. Proučuje vlogo fotografije pri razširjanju negativnih predstav in stereotipov o Romih. Obenem tudi raziskuje možnosti, kako je mogoče prav s pomočjo fotografije spremeniti utečene poglede na romsko identiteto in kulturo ter s pomočjo fotografskega aparata razširiti vizualna polja reprezentiranja kulturne raznolikosti in drugačnosti.

Spopad s stereotipnimi predstavami o romski drugačnosti je postal prednostna naloga mnogih evropskih iniciativ. Prispevek projekta Vidiš me - vidim te k tem pobudam je v tem, da je k oblikovanju pogleda na romsko kulturo in njen doprinos k multikulturni identiteti Evrope povabil same Rome. To je storil v dveh korakih. Najprej je bil s pomočjo terenskega dela v izbranih romskih skupnostih v dveh regijah Slovenije, v Prekmurju in osrednji slovenski regiji v okolici Grosuplja, v sodelovanju z romskimi družinami narejen izbor fotografij iz njihovih družinskih fotografskih albumov: izbor prinaša črno-bel fotografski spominski zapis o romskih družinah v slovenskem povojnem obdobju. V drugem delu pa so bile organizirane fotografske delavnice "Povej v fotografijo". Tu so udeleženci, romski osnovnošolci, pod mentorstvom štirih vodilnih imen slovenskega fotoreporterstva Luke Cjuha, Jureta Eržena, Boruta Krajnca in Joca Žnidaršiča ustvarjali dve vrsti fotografij: fotografije, ki so beležile podobe iz njihovega vsakdanjega življenja, in podobe, ki dokumentirajo njihov pogled na "nas", Nerome.

Fotografije so predstavljene v treh sklopih: Iz romskih družinskih albumov, Povej v fotografijo: Vidiš me in Povej v fotografijo: Vidim te.

Fotografske delavnice

Fotografske delavnice z naslovom Povej v fotografijo so potekale v juniju 2009 na dveh lokacijah: v naselju Kamenci (mentorja Luka Cjuha in Borut Krajnc) in v prostorih Osnovne šole Louisa Adamiča v Grosuplju (mentorja Joco Žnidaršič in Jure Eržen). Udeleženci so bili otroci iz naselja Kamenci in otroci iz romskih naselij v okolici Grosuplja. Udeležence za fotografske delavnice (skupaj 18 otrok) sta s soglasjem staršev in starešin vodili študentki Julija Sardelić in Ana Podvršič. Na prvem srečanju so mentorji najprej na kratko predstavili delo s fotoaparatom ter osnove fotografiranja in fotoreporterstva. Sledilo je praktično delo fotografiranja na izbranih lokacijah. Po opravljenem delu so udeleženci delavnic skupaj z mentorji ocenili opravljeno delo in dobili dodatna navodila. Po srečanju z mentorji so otroci nadaljevali s svojim delom še štirinajst dni. Fotografije sta študentki mentorici sproti shranjevali v računalnik in jih posredovali mentorjem v pregled. Izbor najboljših fotografij so opravili mentorji, koordinatorka projekta, koordinatorka razstave in kustos muzeja. Po končanem delu je bila ena od udeleženk že odločena, da bo, »ko bo velika, fotoreporterka«.

Ob Mesecu romske kulture Romano Čhon 2010 (2. Festival romske kulture v Sloveniji)

Romano Chon
Deli