Slovenski etnografski muzej

Življenje na ulici: o brezdomstvu na Slovenskem

Kje 
Pritličje razstavne hiše
Od 
21. oktober 2010
Do 
5. januar 2011
Kustos 
dr. Nena Židov
Pogled na razstavo Življenje na ulici: o brezdomstvu na Slovenskem

Razstavo z naslovom Življenje na ulici je SEM pripravil v sodelovanju z Društvom Kralji ulice.

Razstava opozarja na razloge za brezdomstvo, ki ga srečamo v različnih časovnih obdobjih in v različnih kulturah. Orisan je položaj brezdomnih na Slovenskem v preteklosti, največ pozornosti pa je usmerjene na trenutni položaj brezdomstva pri nas. Na eni strani so na razstavi predstavljeni brezdomni ljudje in njihovi preživetveni problemi, na drugi strani pa ustanove, ki skrbijo za brezdomne ljudi. Razstava seznanja širšo javnost tudi s problematiko brezdomnih ljudi in razbija stereotipne predstave o brezdomnih ljudeh kot o »lenuhih, ki se potikajo po ulicah in žicajo«.

Deli