Slovenski etnografski muzej

SEM je strokovno sodeloval pri pripravi multinacionalne nominacije Tradicije reje lipicancev

Datum objave 
25. marec 2020
Lipicanci v ogradi v Kobilarni Lipica, 2019 (foto: Žiga Gorišek)

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej
Ljubljana, 25. marec 2020

Slovenski etnografski muzej je strokovno sodeloval pri pripravi multinacionalne nominacije Tradicije reje lipicancev za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, ki je bila danes oddana na sedež Unesca v Parizu.

Pri nominaciji so poleg Slovenije, ki je nominacijo tudi koordinirala, sodelovale še Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Madžarska, Italija, Romunija in Slovaška. Leta 2018 je bilo v Lipici prvo srečanje predstavnikov sodelujočih držav, sledila so delovna srečanja v Ljubljani, na Hrvaškem (Lipik), Madžarskem (Domonyvölgy) in v Avstriji (Piber). Delovne skupine posameznih držav so sestavljali nosilci, strokovnjaki za nesnovno kulturno dediščino in rejo lipicancev ter predstavniki državnih ustanov, odgovornih za varovanje nesnovne kulturne dediščine.

Slovensko delovno skupino so sestavljali Špela Spanžel kot predstavnica Ministrstva za kulturo, ki je tudi vodila koordinacijo nominacije, mag. Janez Rus kot predstavnik Kobilarne Lipica ter predstavnice Slovenskega etnografskega muzeja, ki opravlja naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji. Slovenski etnografski muzej je skupaj z Ministrstvom za kulturo in nosilci poskrbel, da je bila enota Tradicionalna reja in vzreja lipicancev leta 2016 vpisana v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine, kar je pogoj za Unesco nominacijo. Muzej je za potrebe registra koordiniral tudi nastanek filma o reji lipicancev v Sloveniji.

V pripravo multinacionalne nominacije Tradicije reje lipicancev so bile vključene tri predstavnice Slovenskega etnografskega muzeja: dr. Nena Židov in mag. Anja Jerin sta sodelovali pri pripravah in usklajevanju besedila nominacije, Nadja Valentinčič Furlan pa je koordinirala izdelavo filma, ki je poleg fotografij in pisem podpore obvezna priloga nominacije. Gradivo za film je prispevalo dvanajst snemalcev iz osmih držav, zmontiral pa ga je slovenski vizualni antropolog mag. Žiga Gorišek. Nominacijo bo ocenjevalo evalvacijsko telo, o njenem vpisu pa bo konec leta 2021 odločal Unescov Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine.

Opis enote v Registru nesnovne kulturne dediščine
Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije

Kontaktne osebe, Slovenski etnografski muzej:
Priprava nominacije: dr. Nena Židov (nena.zidov@etno-muzej.si) in mag. Anja Jerin (anja.jerin@etno-muzej.si)
Film: Nadja Valentinčič Furlan (nadja.valentincic-furlan@etno-muzej.si)

Paša lipicancev v Kobilarni Lipica, 2019 (foto: Žiga Gorišek) Skrb za lipicance v Kobilarni Lipica,  2019 (foto: Žiga Gorišek) Vožnja s kočijo v Kobilarni Lipica,  2019 (foto: Žiga Gorišek) rening lipicanca na kmetiji Janhar, Hraše, 2019 (foto: Žiga Gorišek)
Deli